Çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak eğitimler verir.Sorumluluklarını dikkate almaları ve yerine getirmeleri için onları teşvik eder.Ekolojik çevrenin korunmasına azami dikkat edilir.